Om föreningen

Om föreningen

Föreningens namn anspelar på den gamla benämningen på Eskilstuna - Carl Gustafs stad.


Carl Gustaf Konstförening bildades ursprungligen 1977 för anställda vid FFV-enheter i Eskilstuna. Numera är föreningen öppen för alla. Föreningens syfte är att främja kännedom om och stimulera intresset för konst genom utlottning av konstverk och att anordna konstaktiviteter.


Föreningen firar sitt 45-årsjubileum år 2022.  Jubileumsblad delas ut till samtliga medlemmar vart femte år.

2022 delade det senaste jubileumsbladet ut och det var målat av en torshällakonstnär som heter Niklas Gustafsson. 


2022 års jubileumsblad (alla jubileumsbland finns längst ner på sidan)


Föreningen har idag cirka 100 medlemmar. Förutom medlemmar anställda vid Energimyndigheten, Trafikverket, Saab Dynamics, Energimarknadsinspektionen, Fortifikationsverket, Fuji Autotech och Hexagon Metrology Nordic AB finns också många enskilda medlemmar. Inbetalda medlemsavgifter går i stort sett oavkortat till inköp av konst och konsthantverk. 


På årsmötet, som vanligtvis äger rum i mars, sker den årliga konstutlottningen. För de som inte vunnit de senaste tre åren sker dessutom ett extralotteri. Närvarande vid årsmötet har chans till en extra närvarovinst och det finns dessutom extralotterier med fina konstvinster.Ladda ner våra stadgar genom att klicka här


Vill du bli medlem?

Betala in årsavgiften på 480 kr till plusgiro 915694-4 och ange din mejladress vid betalning.


Har du förslag på någon konstresa eller konstutställning som du vill att vi tillsammans besöker så kontakta någon av oss i styrelsen.
1987
1987
1992
1992
1997
1997
2002
2002
2007
2007
2012
2012
2017
2017
Ulla Olsson
2022
2022
Niklas Gustafsson "Kungsgatan"

Jubileumstavlor genom åren