Om föreningen

Om föreningen

Föreningens namn anspelar på den gamla benämningen på Eskilstuna - Carl Gustafs stad.


Carl Gustaf Konstförening bildades ursprungligen 1977 för anställda vid FFV-enheter i Eskilstuna. Numera är föreningen öppen för alla. Föreningens syfte är att främja kännedom om och stimulera intresset för konst genom utlottning av konstverk och att anordna resor till konstutställningar. Föreningen har idag cirka 120 medlemmar. Förutom medlemmar anställda vid Energimyndigheten, Trafikverket, Saab Dynamics, Energimarknadsinspektionen, Fortifikationsverket, Fuji Autotech och Hexagon Metrology Nordic AB finns också många enskilda medlemmar. Inbetalda medlemsavgifter går i stort sett oavkortat till inköp av konst och konsthantverk. 


Drygt en tredjedel av medlemmarna brukar komma på föreningens årsmöte. På årsmötet, som äger rum i mars, sker den årliga konstutlottningen. Närvarande vid årsmötet deltar dessutom automatiskt i närvarolotterier. Vid årsmötet finns dessutom extralotterier med fina konstvinster för dem som inte vunnit de senaste tre åren. Föreningen firade sitt 40-årsjubileum år 2017 och alla medlemmar fick en jubileumstavla av konstnären Ulla Olsson. Jubileumsblad delas ut till samtliga medlemmar vart femte år och detta var det åttonde bladet.


Under åren har vi till en subventionerad kostnad arrangerat konstresor, exempelvis till specialutställningar i Stockholm, Galleri Astley, Gripsholms porträttsamling, Tidö Slott, Nyköpings hus, Julita Gård, Säfstaholms slott, Nynäs slott och Steninge slott, Stentryckeriet i Vikmanshyttan, Pelles Lusthus i Nyköping, Aguelimuseet i Sala, Glasbruket i Bro, Algrens sidenväveri i Stockholm, Åbergs Museum i Bålsta, Galleri Folliero i Ösmo, Spökslottet i Stockholm och Konst på hög och konstgalleriet i Kumla.


Ladda ner våra stadgar genom att klicka härVill du bli medlem?

Betala in årsavgiften på 480 kr till plusgiro 915694-4 och ange din mejladress vid betalning.