Välkommen till
Carl Gustaf Konstförening
Mer om föreningen Aktiviteter

Om föreningen

Föreningens namn anspelar på den gamla benämningen på Eskilstuna - Carl Gustafs stad.

Carl Gustaf Konstförening bildades ursprungligen 1977 för anställda vid FFV-enheter i Eskilstuna. Numera är föreningen öppen för alla. Föreningens syfte är att främja kännedom om och stimulera intresset för konst genom utlottning av konstverk och att anordna resor till konstutställningar. Föreningen har idag cirka 180 medlemmar. Förutom medlemmar anställda vid Energimyndigheten, Trafikverket, Saab Dynamics, Energimarknadsinspektionen, Fuji Autotech och Hexagon Metrology Nordic AB finns också många enskilda medlemmar. Inbetalda medlemsavgifter går i stort sett oavkortat till inköp av konst och konsthantverk. Övriga kostnader täcks till största delen av företagsbidrag.

Drygt en tredjedel av medlemmarna brukar komma på föreningens årsmöte. På årsmötet som äger rum i mars sker den årliga konstutlottningen. Närvarande vid årsmötet deltar dessutom automatiskt i närvarolotterier. Vid årsmötet finns dessutom extralotterier med fina konstvinster för dem som inte vunnit de senaste tre åren. Föreningen firade sitt 40-årsjubileum år 2017. Alla medlemmar fick konstverk av Ulla Olsson. Det var det åttonde bladet som under vart femte år delats ut till samtliga medlemmar.

Under åren har vi till en subventionerad kostnad arrangerat konstresor, exempelvis till specialutställningar i Stockholm, Galleri Astley, Gripsholms porträttsamling, Tidö Slott, Nyköpings hus, Julita Gård, Säfstaholms slott, Nynäs slott och Steninge slott, Stentryckeriet i Vikmanshyttan, Pelles Lusthus i Nyköping, Aguelimuseet i Sala, Glasbruket i Bro, Algrens sidenväveri i Stockholm, Åbergs Museum i Bålsta, Galleri Folliero i Ösmo, Spökslottet i Stockholm och Konst på hög och konstgalleriet i Kumla.

För att se föreningens stadgar, klicka här!

Ordförande
Lisa Tedenljung
lisa.tedenljung@energimyndigheten.se


Vice ordförande/Sekr.
Tomas Holmlund
tomas.holmlund@trafikverket.se


Kassör
Anneli Eriksson
anneli.eriksson@energimyndigheten.se


Inköpskommitté
Karin Malmlöf
Britt-Louise Erbs
Lena Ny

Valberedning
Jessica Ekman
jessica.ekman@energimyndigheten.se


Sekreterare
Tomas Holmlund
tomas.holmlund@trafikverket.se


Medlemsredovisare
Karin Malmlöf
karin.malmlof@energimyndigheten.se


Webbansvarig
Ada Nilsson
ada.nilsson@energimyndigheten.se


Styrelsesuppleant
Evastina Hagen
evastina.hagen@energimyndigheten.se


Revisor
Roger Pettersson
roger.pettersson@trafikverket.se


Revisorssuppleant
Helene Bermell


Bli medlem

Som medlem i Carl Gustaf Konstförening har du chans att vinna något av våra ca 30 konstverk som vi lottar ut varje år.

Dessutom får du en jubileumslitografi vart femte år. Nästa tillfälle är 2022.

Bli medlem

Skicka namn, adress och e-postadress till karin.malmlof@energimyndigheten.se


Medlemsavgift

Utan löneavdrag: Avgift 480 kr per år. Inbetalning görs på postgiro 91 56 94-4 helårsvis i förskott. Nya medlemmar kan betala medlemsavgiften retroaktivt under innevarande år.

Med löneavdrag: Avgift 40 kr per månad. Kontakta din löneadministratör för löneavdrag.

Vid utträde har man inte rätt att återfå betald medlemsavgift.


Utlottning

Hålls i mars varje år. För att vara med i utlottningen har du betalat medlemsavgiften för hela föregående år.

Medlem som deltagit i minst tre ordinarie utlottningar och aldrig vunnit deltar från det fjärde året i en extra utlottning.


Vi ser fram emot din anmälan!

hejsan
1 / 3